Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Telemark

Kontaktinformasjon

FFO Telemark

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Postadresse:

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Telefon:
35 52 54 00 og 908 84 491
Telefax:
35 52 54 01

Invitasjon til høstens store konferanse på Kongsberg

Tidspunkt
16.09.2016 til 17.09.2016
Sted
Quality Hotel Grand Kongsberg
Tema:

             Påmelding til: ffo.telemark@blekebakken.no.  

Nasjonal Helse- og Sykehusplan. Samhandlingsreformen så langt – utfordringer fremover? Pårørenderollen – hva innebærer den – hvordan mestre rollen. Retten til fritt behandlingsvalg og helhetlig pasientforløp – spesialisert rehabilitering.

Tid:              16. og 17. september 2016
Sted:            Quality Hotel Grand Kongsberg
Målgruppen er:
Medlemmer av medlemsorganisasjonene og brukerrepresentanter.

 

FFO TELEMARK

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

  

Program:      16/09

1100          Registrering

1130          Leder FFO Buskerud, Reidar Lauritsen ønsker velkommen.

1130          Fylkesordførerens vara, Olav Skinnes, åpner konferansen.

1145          Alice Beate Andersgaard, fagdirektør Helse Sør Øst

                  Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan, mål og videre arbeid i Helse Sør Øst.

1240          Lunsj

1330-1415 Samhandlingsreformen så langt – utfordringer fremover? Knut Even Lindsjørn, samhandlingsdirektør Helse Sør Øst

1430-1515 Ny helse- og sykehusplan – Hvordan blir bruker/pasient ivaretatt?»  Bård Hoksrud, representant i Helse og msorgskomiteen

1530-1700 Pårørende rolle – hva innebærer den – hvordan mestre rollen. 

                  Berit Larsen, FFO Nasjonalt (kan bli endret)

                  Anne Wildhagen og Tore Solberg. Sissel og Erling Aaberg. Svein Olaf Heibø og Gunn Inger Heibø.

1900          Middag

 

 Program:      17/09

0930          Oppstart konferanse – leder FFO Buskerud.

0945-1030 Retten til fritt behandlingsvalg – sett fra brukersiden

Leder Brukerutvalget for Akershus Universitetssykehus, Jørn Foss Pettersen.

1045          Ny Helse og sykehusplan – sett fra brukersiden

Leder i brukerutvalget Helse Sør Øst,

Øistein Winje

1145          Helhetlig pasientforløp – spesialisert rehabilitering. Samhandlingskoordinator i Østre Agder  Harry Svendsen

 1230-1300 Evaluering og avsluttende ord

1300          lunsj.