Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om organisasjonen / Organisasjonsarbeid

Nyttig informasjon om rådsarbeid i kommuner og fylkeskommuner

Er du medlem av et råd for personer med nedsatt funksjonsevne i en kommune eller fylkeskommune? Trenger du innspill og ideer til rådets arbeid? Da bør du besøke den nye temasiden som Bufdir har laget om rådenes virksomhet.

Kommuner og fylkeskommuner er lovpålagt å etablere råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet har nå laget en temaside på sine nettsider med informasjon om slik råds virksomhet osv.

På temasiden finner du blant annet:

 • Informasjon om aktuelle tiltak som er relevant for medvirkning.

 • Nyheter fra rådene. Her kan rådene sende inn nytt om sitt virke som kan være nyttig for andre råd å kjenne til.

 • Ressurser – publikasjoner mm. om rådsarbeid, plan- og byggeprosesser, levekår og sosial inkludering.

 • Lenker til nettsider for fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Mandat for råd for personer med nedsatt funksjonsevne – huskeliste.

Bufdir tar gjerne i mot innspill til tema eller forslag til forbedringer av temasidene.

Her kan du lese om FFOs organisasjonsarbeid på nasjonalt og internasjonalt plan.

 • 24.11.2014

  FFOs representantskap: - familien vokser

  To nye organisasjoner ble medlem i FFO-paraplyen under representantskapsmøtet i helgen. Dermed representerer FFO nå 77 medlemsorganisasjoner.

 • 06.08.2014

  FFO på Arendalsuka

  FFO er til stede under Arendalsuka 12. -15. august. Vi har egen stand, og arrangerer et eget seminar om pårørendepolitikk på tirsdag.

 • 04.02.2014

  Nyttig informasjon om rådsarbeid i kommuner og fylkeskommuner

  Er du medlem av et råd for personer med nedsatt funksjonsevne i en kommune eller fylkeskommune? Trenger du innspill og ideer til rådets arbeid? Da bør du besøke den nye temasiden som Bufdir har laget om rådenes virksomhet.

 • 02.01.2014

  Solidaritetsarbeid

  FFO jobber for å fremme demokrati og menneskerettighetsarbeid i utviklingsland, og samarbeider om dette med paraplyorganisasjoner i Kina, Nepal og sørlige Afrika. 

 • 02.01.2014

  Likemannsarbeid

  Som paraplyorganisasjon driver ikke FFO med likemannsarbeid. Men vi har som mål å bidra til at medlemsorganisasjonene kan bygge opp sitt eget likemannsarbeid. Årlig arrangerer vi en konferanse for likemannsansvarlige i organisasjonene. 

 • 02.01.2014

  Brukermedvirkning

  En viktig oppgave for FFO er å ivareta interessene til funksjonshemmede og kronisk syke i ulike utvalg, råd, referansegrupper osv. I dag har vi mer enn 1600 brukerrepresentanter, som representerer FFO og medlemsorganisasjonene på sentralt og lokalt nivå. 

 • 11.11.2013

  Ba om 15 millioner til organisasjonene

  Generalsekretær Liv Arum ba Arbeids- og sosialkomiteen om å øke bevilgningen til funksjonshemmedes organisasjoner med 15 millioner kroner, i en høring om statsbudsjett 2014 i dag.

 • 17.10.2013

  Momsløftet innfridd

  Regjeringen har nå tilført momskompensasjonsordningen 251,8 mill. kroner. Det betyr at rammen for 2014 er på 1,2 mrd., i tråd med løftet som er gitt fra Stoltenberg-regjeringen.

 • 15.10.2013

  Provosert over nedgang i organisasjonstilskudd

  For første gang på veldig lenge er det foreslått en reell nedgang i tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner. Dette skjer samtidig som det varsles nytt regelverk fra 2014.

 • 29.09.2013

  Skal forske på brukermedvirkning i NAV

  Fafo har fått i oppdrag av FFO å gjennomføre et treårig forskningsprosjekt om brukermedvirkning i NAV.